ÜDVÖZLÖM HONLAPOMON

A KÖZJEGYZŐ

Bemutatkozás

 • A Nagykállói Korányi Frigyes Kéttannyelvű Gimnáziumban érettségiztem.
 • Jogi diplomámat a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán szereztem 1999. évben.
 • Jogi szakvizsgámat 2003. évben tettem le.
 • Jogi előadóként, majd 2003. márciusától közjegyzőjelöltként dolgoztam.
 • 2003. októberétől 2020. októberéig Nyíregyházán dolgoztam közjegyzőhelyettesként.
 • Német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem.

A feladatok ellátásában közjegyzőhelyettes, és több, adminisztrációt ellátó munkatárs is segítségemre van. Ügyfélközpontú hozzáállás jellemez.

SZOLGÁLTATÁSOK

Tisztelt ügyfeleink!
Nem szükséges előzetes bejelentkezés másolat, névaláírás hitelesítéshez, aláírási címpéldány készítéshez, vagy egyéb közhitelességű nyilvántartás adatainak tanúsításához.

Adásvételi szerződés
Ajándékozási szerződés
Apai elismerő nyilatkozat
Befogadó- és eltartó nyilatkozat
Bérleti szerződés, kiköltözési nyilatkozat
Egyoldalú kötelezettségvállaló, tartozáselismerő nyilatkozat
Élettársi nyilatkozat
Házassági és élettársi vagyonjogi szerződés
Hitel- és kölcsönszerződés, biztosítéki szerződések
Meghatalmazás
Nyilatkozat reprodukciós eljáráshoz
Tartási, életjáradéki szerződés
Végintézkedés, végrendelet, öröklési szerződés
Zálogszerződés

Tájékoztató a közjegyzői okirat-szerkesztésről >>
Másolathitelesítés
Aláírási címpéldány
Aláírás hitelesítés
Hiteles cégkivonat, cégmásolat
Hiteles tulajdoni lap
HBNY hitelbiztosítéki nyilvántartás azonossági nyilatkozat tanúsítása
Sorsolás tanúsítása
Weboldal tartalmának tanúsítása
Nyilatkozat (pl. felmondás) közlésének tanúsítása
Pályázatbontás tanúsítása
Jogi jelentőségű tények tanúsítása
énytanúsítás fénykép vagy videó felvétel készítése útján
Okirat felmutatás időpontjának tanúsítása
Életbenlét tanúsítása
A hagyatéki eljárást - a jegyzői hatáskörbe utalt eljárási cselekmények kivételével - a közjegyző folytatja le. A hagyatéki eljárást a 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza.

Dr. Nagy Nóra Miskolc 6. számú székhelyre kinevezett közjegyző illetékessége hagyatéki ügyekben:

Miskolci Járásbíróság illetékességi területébe tartozó települések
Haláleset hónapja: június, december


Az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek a székhelyén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye vagy utolsó belföldi tartózkodási helye volt; ezek hiányában, akinek a székhelyén az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye található, ezek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti, vagy bármelyik hiánya esetén a Magyar Országos Közjegyzői Kamara kijelölése szerinti közjegyző az illetékes.

Tájékoztató a hagyatéki eljárásról >>
Fizetési meghagyás és végrehajtás elrendelése

A fizetési meghagyásos eljárás (FMH) közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás, mely a lejárt pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze. Eljárási szabályait a 2009. évi L. törvény tartalmazza.

Letölthető FMH kérelem >>
Tájékoztató az FMH eljárásról >>

Európai fizetési meghagyás
Az európai fizetési meghagyásos eljárás alternatív igényérvényesítési eszköz lejárt pénzkövetelése érvényesítésére határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben.

Tájékoztató az EUFMH eljárásról>
Letölthető EUFMH nyomtatványok >>

Végrehajtás közjegyzői okirat alapján

A közjegyző végrehajtási záradékkal akkor láthatja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza
(1) a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló, vagy egyoldalú kötelezettségvállalást,
(2) a jogosult és a kötelezett nevét,
(3) a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét,
(4) a teljesítés módját és határidejét, továbbá
(5) a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági végrehajtási útra tartozik, és a követelés teljesítési határideje letelt.
Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa.
Tájékoztató a közjegyző által közjegyzői okirat alapján elrendelt végrehajtásról >>
 • Előzetes bizonyítás
 • Igazságügyi szakértő kirendelése
 • Egyezségi eljárás közjegyző előtt
 • Értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetése
 • Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése
 • A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásának vezetése
 • Letéti eljárás
 • A hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódlásának nyilvántartási átvezetése

KAPCSOLAT

 

ELÉRHETŐSÉGEK ÉS ADATOK:


Cím: Dr. Nagy Nóra Közjegyzői Irodája
(Miskolc 6. számú közjegyző)
3525 Miskolc, Kazinczy utca 4-6. szám I. emelet 70.-es kapucsengő

Közjegyzői székhelykód:
K31019


Telefonszám:
+36-46/887-002
+36-46/887-003
+36-30/893-6336


Adószám:
28804848-1-05


Bankszámlaszám: UniCredit Bank Zrt.
10918001-00000112-70620005

E-mail:
nagynora@kozjegyzo.hu

Az iroda:

Iroda

MEGKÖZELÍTÉS:


Az iroda Miskolcon, a Kazinczy utca 4.-6 szám alatt található.
Tömegközlekedéssel a Miskolc Tiszai Pályaudvarról a Villanyrendőr villamos megállóhelyig, majd onnan gyalog egy perc a Kazinczy utcán a Miskolci 1. számú főposta, a Földes Ferenc Gimnázium irányába.
Autóval parkolás a Szentpáli utcáról bekanyarodva, a Széchenyi utca mögötti parkolóban, közvetlenül az iroda mögött.


Ügyfélfogadási Rend:
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 12:00